MBA w pigułce

  • Dla pracujących profesjonalistów - Program Studiów Executive MBA skierowany jest do osób pracujących zawodowo, głównie dla menedżerów wyższego i średniego szczebla, właścicieli firm i przedsiębiorców.

  • Zajęcia z doświadczonymi wykładowcami-praktykami – zajęcia dydaktyczne w ramach studiów prowadzone są przez trenerów posiadających doświadczenie zarówno w biznesie jak i w edukacji.

  • Prestiżowy dyplom – Absolwenci studiów MBA otrzymują prestiżowy dyplom podpisywany przez 3 współpracujące instytucje: GFKM, Uniwersytet Śląski i IAE Aix–Marseille .